Pallet trơn
  Chân 9 cục
  Tấm lót chân
Pallet trơn  
Chân 3 cục dài  
Mặt pallet 10 lớp  
  Pallet khung bao
  Chân 9 cục
  Mặt 10 lớp, khung bao 5 lớp
Bộ pallet  
Nắp + Thân + Đáy  
Đóng hoặc dán keo