Thùng bế nắp rời
Thùng trơn 3 lớp
Hộp bế giấy duplex
Hộp âm dương
Hộp giấy
Thùng carton 5 lớp